Title: Maatalouden ympäristöpolitiikan mittakaavat. Tapaustutkimus suojavyöhykesuunnittelun käytännöistä 
Resource Type: document --> technical publication --> journal article 
Country: EU Projects 
Year: 2004 
Availability: Kaljonen, M.,Maatalouden ympäristöpolitiikan mittakaavat. Tapaustutkimus suojavyöhykesuunnittelun käytännöistä, Submitted to Alue & Ympäristö http://www.bordeaux.cemagref.fr/adbx/agribmpwater/publis/index.html 
Author 1/Producer: Kaljonen, M. 
Author / Producer Type: EC Project 
EUGRIS Keyword(s): Contaminated land-->Contaminated land overview
 
Link to Project(s): AGRIBMPWATER Systems approach to environmentally acceptable farming
 
Submitted By: Dr Stefan Gödeke WhoDoesWhat?      Last update: 14/02/2006